هاست پرسرعت سی پنل

با خیال آسوده برترین میزبان در اختیار شماست
فضا پانصد/500 مگابایت
100% Complete
پهنای باند نامحدود
100% Complete
FTP ACCOUNT یک/1
20% Complete
اکانت ایمیل دو/2
40% Complete
دیتابیس دو/2
40% Complete
سابدامین دو/2
40% Complete
پارک دامین دو/2
40% Complete
ADDON DOMAIN یک/1
20% Complete
PLAN1 SSD-CPANEL Preço 11,000/mo
Assinar agora
فضا یک/1 گیگابایت
0% Complete
پهنای باند نامحدود
100% Complete
FTP ACCOUNT دو/2
40% Complete
اکانت ایمیل سه/3
60% Complete
دیتابیس پنج/5
100% Complete
سابدامین پنج/5
100% Complete
پارک دامین دو/2
40% Complete
ADDON DOMAIN دو/2
40% Complete
PLAN2 SSD-CPANEL Preço 17,000/mo
Assinar agora
فضا دو/2 گیگابایت
0% Complete
پهنای باند نامحدود
100% Complete
FTP ACCOUNT دو/2
40% Complete
اکانت ایمیل سه/3
60% Complete
دیتابیس پنج/5
100% Complete
سابدامین پنج/5
100% Complete
پارک دامین دو/2
40% Complete
ADDON DOMAIN دو/2
40% Complete
PLAN3 SSD-CPANEL Preço 25,000/mo
Assinar agora
فضا سه/3 گیگابایت
0% Complete
پهنای باند نامحدود
100% Complete
FTP ACCOUNT دو/2
40% Complete
اکانت ایمیل سه/3
60% Complete
دیتابیس پنج/5
100% Complete
سابدامین پنج/5
100% Complete
پارک دامین دو/2
40% Complete
ADDON DOMAIN دو/2
40% Complete
PLAN4 SSD-CPANEL Preço 33,000/mo
Assinar agora
فضا پنج/5 گیگابایت
1% Complete
پهنای باند نامحدود
100% Complete
FTP ACCOUNT دو/2
40% Complete
اکانت ایمیل چهار/4
80% Complete
دیتابیس پنج/5
100% Complete
سابدامین پنج/5
100% Complete
پارک دامین دو/2
40% Complete
ADDON DOMAIN دو/2
40% Complete
دامنه رایگان سفارش سالانه (ir)
100% Complete
PLAN5 SSD-CPANEL Preço 39,000/mo
Assinar agora
فضا هفت/7 گیگابایت
1% Complete
پهنای باند نامحدود
100% Complete
FTP ACCOUNT دو/2
40% Complete
اکانت ایمیل پنج/5
100% Complete
دیتابیس پنج/5
100% Complete
سابدامین پنج/5
100% Complete
پارک دامین سه/3
60% Complete
ADDON DOMAIN دو/2
40% Complete
دامنه رایگان سفارش سالانه (ir)
100% Complete
PLAN6 SSD-CPANEL Preço 45,000/mo
Assinar agora
فضا ده/10 گیگابایت
2% Complete
پهنای باند نامحدود
100% Complete
FTP ACCOUNT سه/3
60% Complete
اکانت ایمیل پنج/5
100% Complete
دیتابیس پنج/5
100% Complete
سابدامین پنج/5
100% Complete
پارک دامین پنج/5
100% Complete
ADDON DOMAIN سه/3
60% Complete
دامنه رایگان سفارش سالانه (ir)
100% Complete
PLAN7 SSD-CPANEL Preço 58,000/mo
Assinar agora
فضا پانزده/15 گیگابایت
3% Complete
پهنای باند نامحدود
100% Complete
FTP ACCOUNT پنج/5
100% Complete
اکانت ایمیل پنج/5
100% Complete
دیتابیس پنج/5
100% Complete
سابدامین پنج/5
100% Complete
پارک دامین پنج/5
100% Complete
ADDON DOMAIN پنج/5
100% Complete
دامنه رایگان سفارش سالانه (ir)
100% Complete
PLAN8 SSD-CPANEL Preço 65,000/mo
Assinar agora
فضا بیست/20 گیگابایت
4% Complete
پهنای باند نامحدود
100% Complete
FTP ACCOUNT پنج/5
100% Complete
اکانت ایمیل پنج/5
100% Complete
دیتابیس پنج/5
100% Complete
سابدامین پنج/5
100% Complete
پارک دامین پنج/5
100% Complete
ADDON DOMAIN پنج/5
100% Complete
دامنه رایگان سفارش سالانه / شش ماهه (ir)
100% Complete
PLAN9 SSD-CPANEL Preço 72,000/mo
Assinar agora
Incluído em cada Plano
  • بک اپ گیری منظم و روزانه
  • گواهی ssl رایگان
  • اپتام فوق العاده