هاست پرسرعت سی پنل

با خیال آسوده برترین میزبان در اختیار شماست

PLAN1 SSD-CPANEL

11,000تومان
ماهانه

فضا پانصد/500 مگابایت
100% Complete

پهنای باند نامحدود
100% Complete

FTP ACCOUNT یک/1
20% Complete

اکانت ایمیل دو/2
40% Complete

دیتابیس دو/2
40% Complete

سابدامین دو/2
40% Complete

پارک دامین دو/2
40% Complete

ADDON DOMAIN یک/1
20% Complete


PLAN2 SSD-CPANEL

17,000تومان
ماهانه

فضا یک/1 گیگابایت
0% Complete

پهنای باند نامحدود
100% Complete

FTP ACCOUNT دو/2
40% Complete

اکانت ایمیل سه/3
60% Complete

دیتابیس پنج/5
100% Complete

سابدامین پنج/5
100% Complete

پارک دامین دو/2
40% Complete

ADDON DOMAIN دو/2
40% Complete


PLAN3 SSD-CPANEL

25,000تومان
ماهانه

فضا دو/2 گیگابایت
0% Complete

پهنای باند نامحدود
100% Complete

FTP ACCOUNT دو/2
40% Complete

اکانت ایمیل سه/3
60% Complete

دیتابیس پنج/5
100% Complete

سابدامین پنج/5
100% Complete

پارک دامین دو/2
40% Complete

ADDON DOMAIN دو/2
40% Complete


PLAN4 SSD-CPANEL

33,000تومان
ماهانه

فضا سه/3 گیگابایت
0% Complete

پهنای باند نامحدود
100% Complete

FTP ACCOUNT دو/2
40% Complete

اکانت ایمیل سه/3
60% Complete

دیتابیس پنج/5
100% Complete

سابدامین پنج/5
100% Complete

پارک دامین دو/2
40% Complete

ADDON DOMAIN دو/2
40% Complete


PLAN5 SSD-CPANEL

39,000تومان
ماهانه

فضا پنج/5 گیگابایت
1% Complete

پهنای باند نامحدود
100% Complete

FTP ACCOUNT دو/2
40% Complete

اکانت ایمیل چهار/4
80% Complete

دیتابیس پنج/5
100% Complete

سابدامین پنج/5
100% Complete

پارک دامین دو/2
40% Complete

ADDON DOMAIN دو/2
40% Complete

دامنه رایگان سفارش سالانه (ir)
100% Complete


PLAN6 SSD-CPANEL

45,000تومان
ماهانه

فضا هفت/7 گیگابایت
1% Complete

پهنای باند نامحدود
100% Complete

FTP ACCOUNT دو/2
40% Complete

اکانت ایمیل پنج/5
100% Complete

دیتابیس پنج/5
100% Complete

سابدامین پنج/5
100% Complete

پارک دامین سه/3
60% Complete

ADDON DOMAIN دو/2
40% Complete

دامنه رایگان سفارش سالانه (ir)
100% Complete


PLAN7 SSD-CPANEL

58,000تومان
ماهانه

فضا ده/10 گیگابایت
2% Complete

پهنای باند نامحدود
100% Complete

FTP ACCOUNT سه/3
60% Complete

اکانت ایمیل پنج/5
100% Complete

دیتابیس پنج/5
100% Complete

سابدامین پنج/5
100% Complete

پارک دامین پنج/5
100% Complete

ADDON DOMAIN سه/3
60% Complete

دامنه رایگان سفارش سالانه (ir)
100% Complete


PLAN8 SSD-CPANEL

65,000تومان
ماهانه

فضا پانزده/15 گیگابایت
3% Complete

پهنای باند نامحدود
100% Complete

FTP ACCOUNT پنج/5
100% Complete

اکانت ایمیل پنج/5
100% Complete

دیتابیس پنج/5
100% Complete

سابدامین پنج/5
100% Complete

پارک دامین پنج/5
100% Complete

ADDON DOMAIN پنج/5
100% Complete

دامنه رایگان سفارش سالانه (ir)
100% Complete


PLAN9 SSD-CPANEL

72,000تومان
ماهانه

فضا بیست/20 گیگابایت
4% Complete

پهنای باند نامحدود
100% Complete

FTP ACCOUNT پنج/5
100% Complete

اکانت ایمیل پنج/5
100% Complete

دیتابیس پنج/5
100% Complete

سابدامین پنج/5
100% Complete

پارک دامین پنج/5
100% Complete

ADDON DOMAIN پنج/5
100% Complete

دامنه رایگان سفارش سالانه / شش ماهه (ir)
100% Complete


همراه با هر پلن میباشد

   بک اپ گیری منظم و روزانه
   گواهی ssl رایگان
   اپتام فوق العاده