هاست معمولی سی پنل

با خیال آسوده برترین میزبان در اختیار شماست

PLAN1 C-panel

7,000تومان
ماهانه
فضا پانصد/500 مگابایت
100% Complete

پهنای باند نامحدود
100% Complete

اکانت ایمیل پنج/5
50% Complete

سابدامین پنج/5
50% Complete

دیتابیس پنج/5
50% Complete

FTP ACCOUNT یک/1
10% Complete

پارک دامین پنج/5
50% Complete

دامنه رایگان ندارد
100% Complete


PLAN2 C-Panel

11,600تومان
ماهانه
فضا یک/1 گیگابایت
0% Complete

پهنای باند نامحدود
100% Complete

اکانت ایمیل پنج/5
50% Complete

سابدامین پنج/5
50% Complete

دیتابیس پنج/5
50% Complete

FTP ACCOUNT یک/1
10% Complete

پارک دامین پنج/5
50% Complete

دامنه رایگان ندارد
100% Complete


PLAN3 C-Panel

17,000تومان
ماهانه
فضا دو/2 گیگابایت
0% Complete

پهنای باند نامحدود
100% Complete

اکانت ایمیل نامحدود
100% Complete

سابدامین نامحدود
100% Complete

دیتابیس نامحدود
100% Complete

FTP ACCOUNT پنج/5
50% Complete

پارک دامین نامحدود
100% Complete

دامنه رایگان ندارد
100% Complete


PLAN4 C-Panel

21,000تومان
ماهانه
فضا پنج/5 گیگابایت
1% Complete

پهنای باند نامحدود
100% Complete

اکانت ایمیل نامحدود
100% Complete

سابدامین نامحدود
100% Complete

دیتابیس نامحدود
100% Complete

FTP ACCOUNT نامحدود
100% Complete

پارک دامین نامحدود
100% Complete

دامنه رایگان دارد .ir (سفارش یک ساله)
100% Complete


PLAN5 C-Panel

28,000تومان
ماهانه
فضا هفت/7 گیگابایت
1% Complete

پهنای باند نامحدود
100% Complete

اکانت ایمیل نامحدود
100% Complete

سابدامین نامحدود
100% Complete

دیتابیس نامحدود
100% Complete

FTP ACCOUNT نامحدود
100% Complete

پارک دامین نامحدود
100% Complete

دامنه رایگان دارد (سفارش یک ساله)
100% Complete


PLAN6 C-Panel

33,000تومان
ماهانه
فضا ده/10 گیگابایت
2% Complete

پهنای باند نامحدود
100% Complete

اکانت ایمیل نامحدود
100% Complete

سابدامین نامحدود
100% Complete

دیتابیس نامحدود
100% Complete

FTP ACCOUNT نامحدود
100% Complete

پارک دامین نامحدود
100% Complete

دامنه رایگان دارد .ir(سفارش یک ساله)
100% Complete


PLAN7 C-Panel

45,000تومان
ماهانه
فضا دوازده/12 گیگابایت
2% Complete

پهنای باند نامحدود
100% Complete

اکانت ایمیل نامحدود
100% Complete

سابدامین نامحدود
100% Complete

دیتابیس نامحدود
100% Complete

FTP ACCOUNT نامحدود
100% Complete

پارک دامین نامحدود
100% Complete

دامنه رایگان دارد .ir(سفارش یک ساله)
100% Complete


PLAN8 C-Panel

53,000تومان
ماهانه
فضا پانزده/15 گیگابایت
3% Complete

پهنای باند نامحدود
100% Complete

اکانت ایمیل نامحدود
100% Complete

سابدامین نامحدود
100% Complete

دیتابیس نامحدود
100% Complete

FTP ACCOUNT نامحدود
100% Complete

پارک دامین نامحدود
100% Complete

دامنه رایگان دارد .ir(سفارش یک ساله)
100% Complete


همراه با هر پلن میباشد

   گواهینامه SSL
   بک آپ گیری روزانه
   پشتیبانی 24 ساعته